Privacy Statement

 

Dit is het Privacy Statement van 123 Haartransplantatie Turkije.nl, onderdeel van 123 Haartransplantatie Turkije, gevestigd te Amsterdam.

Inleiding 
123 Haartransplantatie Turkije.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen info@123 Haartransplantatie Turkije.nl.

Wie is 123 Haartransplantatie Turkije.nl
123 Haartransplantatie Turkije.nl is een advies- en bemiddelingsbureau in de begeleiding van consumenten binnen de Turks medische reisbranche, kantoorhoudende te Weesp.

123 Haartransplantatie Turkije deelt jouw persoonsgegevens binnen de B2C-merken van 123 Haartransplantatie Turkije in geval van gerechtvaardigd belang. Zowel 123 Haartransplantatie Turkije.nl als de afzonderlijke B2C-merken zijn daarom (mede-)verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Hoe gebruikt 123 Haartransplantatie Turkije.nl jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor 123 Haartransplantatie Turkije persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens 123 Haartransplantatie Turkije voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door 123 Haartransplantatie Turkije worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, User ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
 Doeleinde: Sollicitatie op vacature
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, CV
Grondslag: Toestemming klant
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + maximaal 6 maanden


Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres,
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.


Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.


Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.


Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
123 Haartransplantatie Turkije heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij 123 Haartransplantatie Turkije over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij 123 Haartransplantatie Turkije. Je kunt verzoeken dat 123 Haartransplantatie Turkije je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om 123 Haartransplantatie Turkije te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van 123 Haartransplantatie Turkije of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van 123 Haartransplantatie Turkije te verkrijgen. 123 Haartransplantatie Turkije.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 123 Haartransplantatie Turkije je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door 123 Haartransplantatie Turkije

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@ 123 Haartransplantatie Turkije.nl. 123 Haartransplantatie Turkije zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat 123 Haartransplantatie Turkije een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien 123 Haartransplantatie Turkije je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en 123 Haartransplantatie Turkije.nl

Het kan zijn dat 123 Haartransplantatie Turkije verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan 123 Haartransplantatie Turkije gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal 123 Haartransplantatie Turkije gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal 123 Haartransplantatie Turkije aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt 123 Haartransplantatie Turkije ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van 123 Haartransplantatie Turkije.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van 123 Haartransplantatie Turkije worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 123 Haartransplantatie Turkije je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@ 123 Haartransplantatie Turkije.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop 123 Haartransplantatie Turkije jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@ 123 Haartransplantatie Turkije.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP
× Stel je vraag via Whatsapp